Dagens rutenett (n°503) Seier ! [∿ ● □ × ∿] #503 :-)