Dagens rutenett (n°634) Seier ! [∿ ● □ × ∿] #634 :-)