Dagens rutenett (n°324) Seier ! [∿ ● □ × ∿] #324 :-)