Dagens rutenett (n°596) Seier ! [∿ ● □ × ∿] #596 :-)