Dagens rutenett (n°441) Seier ! [∿ ● □ × ∿] #441 :-)